Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Robót Budowlanych – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Data rozpoczęcia: XI 2014 r.

Data zakończenia: III 2016 r.

Liczba mieszkań: 179 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 5 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 9 233 m2

Kubatura budynku: 70 408 m3

 

 

 

 

 

 

 

Zamknij Menu