Rodzaj inwestycji: Trzy budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7-miu Panien, Ursus

Data rozpoczęcia: VI 2017 r.

Planowana data zakończenia: X 2018 r.

Liczba mieszkań: 172 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 8 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 9 088 m2

Kubatura budynków: 64 107 m3

Zamknij Menu