Rodzaj inwestycji: Cztery budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7-miu Panien, Ursus

Data rozpoczęcia: X 2017 r.

Data zakończenia: VI 2019 r.

Liczba mieszkań: 227 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 10 898 m2

Kubatura budynków:  68 851 m3

Zamknij Menu