Rodzaj inwestycji: Trzy budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7-miu Panien, Ursus

Data rozpoczęcia: IV 2018 r.

Data zakończenia: I 2020 r.

Liczba mieszkań: 252 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 2 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 11 540 m2

Zamknij Menu