Rodzaj inwestycji: Trzy budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Herbu Janiny, Warszawa – Wilanów

Data rozpoczęcia:  IV 2019 r.

Planowana data zakończenia: II 2021 r.

Liczba mieszkań: 87 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 164 m2

Kubatura budynków: 33 945 m3

Zamknij Menu