Rodzaj inwestycji: Cztery budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Herbu Janiny, Warszawa – Wilanów

Data rozpoczęcia: X 2018 r.

Planowana data zakończenia: IX 2020 r.

Liczba mieszkań: 113 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 7 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 587 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 620 m2

Kubatura budynków: 45 254 m3

Zamknij Menu