Rodzaj inwestycji: Dwa budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Herbu Janiny, Warszawa – Wilanów

Data rozpoczęcia:  IX 2019 r.

Planowana data zakończenia: VII 2021 r.

Liczba mieszkań: 81 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 172 m2

Kubatura budynków: 32 000 m3

Zamknij Menu