Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Szeligowska, Warszawa

Data rozpoczęcia: IX 2017 r.

Data zakończenia: I 2018 r.

Liczba mieszkań: 56 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 690 m2

 

Zamknij Menu