Informacje kontakowe

Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.

02-972 Warszawa
Aleja Rzeczypospolitej 2 / 190

Telefon: 22 622 96 60 | 22 622 96 65
Fax: 22 622 96 93
E-mail: biuro@integraeko.pl

Zarząd

Eugeniusz Bandosz
Prezes Zarządu

Zbigniew Maciejowski
Członek Zarządu

KRS: Nr 0000237011

Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy
XIII Wydział Godpodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 1.500.000 zł
NIP: 951-19-78-214
REGON: 006210916

Zamknij Menu