Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest przedsiębiorstwem działającym na rynku usług budowlanych od 1989 roku. Specjalizujemy się w obsłudze przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie (budowa, remont, modernizacja, konserwacja zabytków i inne) na rzecz inwestorów prywatnych i publicznych, jako:

  • Inwestor zastępczy
  • Koordynator przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Inspektor nadzory inwestorskiego
  • Doradca techniczno-organizacyjny w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie
  • Ekspert – rzeczoznawca w sprawach oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
  • Pełnomocnik inwestora (dewelopera) w zakresie obsługi posprzedażowej lokali i części wspólnych nieruchomości w okresie biegu rękojmi za wady.

Faktyczny zakres świadczonych usług dostosowujemy każdocześnie do potrzeb i oczekiwań Zamawiającego.
Przy realizacji zleconych czynności przestrzegamy skrupulatnie obowiązujące uregulowania prawa oraz wdrożony w Spółce system zarządzania jakością usług, spełniający wymogi normy ISO 9001-2008.

Pozostajemy w gotowości do udzielenia informacji wykraczających poza niniejszą ofertę, dotyczących indywidualnych potrzeb Zamawiających w zakresie przygotowywania przedsięwzięcia budowlanego, jego realizacji, obsługi w okresie biegu rękojmi za wady oraz innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem technicznym i użytkowym obiektów budowlanych.

Nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie pozostają do Państwa dyspozycji.

Zamknij Menu