Obsługi posprzedażowej, polegającej na powierniczym wykonywaniu obowiązków Inwestora / Dewelopera / w zakresie przyjmowania i rejestracji reklamacji wad w lokalach lub częściach wspólnych nieruchomości od podmiotów uprawnionych (nabywcy lokali, zarządy/zarządcy wspólnot mieszkaniowych, nabywcy lub użytkownicy obiektów budowlanych); dokonywaniu oceny technicznej zasadności reklamacji; opracowaniu – w wypadku uznania reklamacji – niezbędnych zaleceń naprawczych; egzekwowaniu – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – usunięcia wad uznanych przez podmioty do tego zobowiązane (generalny wykonawca robót budowlanych, wykonawca wydzielonego zakresu robót) lub w wykonawstwie zastępczym. Integra Eko Inwestment sp. z o.o. wdrożyła w tym zakresie autorskie procedury i standardy dokumentowe, stanowiące załączniki do zawartych umów.

Obsługa posprzedażowa
Obsługa posprzedażowa
Zamknij Menu