Świadczenia specjalistycznych usług w zakresie rzeczoznawstwa technicznego w budownictwie, opiniowania i doradztwa w sprawach stanu techniczno-użytkowego obiektów budowlanych lub ich części; opracowywanie zaleceń naprawczych i nadzoru nad ich realizacją, w szczególności zaś: wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych (według potrzeb Zamawiającego), przeprowadzanie okresowych obowiązkowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych; doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oraz systemów BMS. Czynności w powyższym zakresie wykonujemy siłami własnymi lub z udziałem uznanych specjalistów z jednostek naukowo-badawczych, współpracujących z firmą.

Zamknij Menu